Nielsen & Risager AS
 
 
Nielsen & Risager AS
 
 
  Startsiden
  ANLÆG
  GEOTEKNIK / MILJØTEKNIK
   » Hydrogeologi
   » Jordbundsundersøgelser og geoteknisk rådgivning
  » Miljøundersøgelser
   » Prøvning af materialer
   » Råstofkortlægning
   » Tilsyn og kontrolundersøgelser
  BYGGEOPGAVER
  PROJEKTER
  KONTAKT
 
FORSIDE > GEOTEKNIK / MILJØTEKNIK > Miljøundersøgelser  Print siden Print
Miljøundersøgelser 
Nielsen & Risager AS udfører alle former for miljøtekniske undersøgelser, bl.a. forureningsundersøgelser af jord og grundvand. De miljøtekniske undersøgelser kombineres ofte med geotekniske undersøgelser, hvilket kan give klienten store besparelser på kort og lang sigt.

Nielsen & Risager foretager selv alle undersøgelser, med undtagelse af de kemiske analyser. Disse analyser lader vi foretage på speciallaboratorier. I forbindelse med opgaver hvor der er behov for analyser eller rådgivning, der falder udenfor Nielsen & Risager AS' normale arbejdsområde, samarbejder vi med eksterne specialister. 
 
 
 
 
  NIELSEN & RISAGER AS | MARSKVEJ 29 | DK-4700 NÆSTVED | TLF.: 55 72 09 07 | NAESTVED@NIELSEN-RISAGER.DK