Nielsen & Risager AS
 
 
Nielsen & Risager AS
 
 
  Startsiden
  ANLÆG
  GEOTEKNIK / MILJØTEKNIK
   » Hydrogeologi
   » Jordbundsundersøgelser og geoteknisk rådgivning
   » Miljøundersøgelser
   » Prøvning af materialer
  » Råstofkortlægning
   » Tilsyn og kontrolundersøgelser
  BYGGEOPGAVER
  PROJEKTER
  KONTAKT
 
FORSIDE > GEOTEKNIK / MILJØTEKNIK > Råstofkortlægning  Print siden Print
Råstofkortlægning 
Nielsen & Risager AS udfører råstofundersøgelser efter vand, ler, sand, grus og stenforekomster, ved hjælp af geofysiske målinger og -boringer. Vi råder også over avanceret udstyr til kortlægning af råstofforekomster på land og på havbunden. 
 
 
 
 
  NIELSEN & RISAGER AS | MARSKVEJ 29 | DK-4700 NÆSTVED | TLF.: 55 72 09 07 | NAESTVED@NIELSEN-RISAGER.DK