Nielsen & Risager AS
 
 
Nielsen & Risager AS
 
 
  Startsiden
  ANLÆG
  GEOTEKNIK / MILJØTEKNIK
   » Hydrogeologi
  » Jordbundsundersøgelser og geoteknisk rådgivning
   » Miljøundersøgelser
   » Prøvning af materialer
   » Råstofkortlægning
   » Tilsyn og kontrolundersøgelser
  BYGGEOPGAVER
  PROJEKTER
  KONTAKT
 
FORSIDE > GEOTEKNIK / MILJØTEKNIK > Jordbundsundersøgelser og geoteknisk rådgivning  Print siden Print
Jordbundsundersøgelser og geoteknisk rådgivning 

Nielsen & Risager foretager jordbundsundersøgelser og yder geoteknisk rådgivning i forbindelse med alle typer bygge- og anlægsopgaver:

  • Bolig-, kontor- og industribyggeri
  • Rensningsanlæg og bygværker
  • Ledningsanlæg
  • Veje, broer og tunneler
  • Havneanlæg og moler

Nielsen & Risager AS' geotekniske rapporter indeholder alle relevante informationer og data om den enkelte funderings- og grundvandsopgave og dens udførelsesmetode.

 
 
 
 
 
  NIELSEN & RISAGER AS | MARSKVEJ 29 | DK-4700 NÆSTVED | TLF.: 55 72 09 07 | NAESTVED@NIELSEN-RISAGER.DK