Nielsen & Risager AS
 
 
Nielsen & Risager AS
 
 
  Startsiden
  ANLÆG
  GEOTEKNIK / MILJØTEKNIK
  BYGGEOPGAVER
   » Brandrådgivning
   » Bygherrerådgivning
   » Bygningskonstruktioner
  » Udvalgte referencer
  » El-, Ventilations- og VVS-installationer
   » El-rådgivning
   » Renseanlæg
   » Vandværker, Pumpestationer og rentvandsbeholdere
  PROJEKTER
  KONTAKT
 
FORSIDE > BYGGEOPGAVER > El-, Ventilations- og VVS-installationer  Print siden Print
El-, Ventilations- og VVS-installationer 

Installationer omfatter en bred vifte af ydelser indenfor projektering, byggeledelse, tilsyn, bygherrerådgivning, drift og vedligehold samt energi. Indenfor fagområderne el, VVS, ventilation, CTS, SRO, stærk- og svagstrøm.

Vi arbejder for mange forskellige offentlige og private bygherrer, herunder projektudviklere, totalentreprenører og vandværker. Blandt andet indenfor bolig-, industri-, kontor-, institutions-, hotel- og centerbyggeri.

Af udførte opgaver kan nævnes projektering af nye og ombygning af eksisterende vand- og varmeværker, udarbejdelse af vandforsyningsplaner for private vandværker og kommuner, erhvervs- og boligbyggeri, institutioner samt drifts- og vedligeholdelses-  opgaver.

 
 
 
  NIELSEN & RISAGER AS | MARSKVEJ 29 | DK-4700 NÆSTVED | TLF.: 55 72 09 07 | NAESTVED@NIELSEN-RISAGER.DK